Tin tức cập nhật của Becamex

发展建设新平阳市的开工典礼及平阳省行政区开幕典礼 (02/21/2014 11:33:46)

昨天2月20日,平阳省政府委员会举办了集中行政中心并开工建设、发展新平阳市项目。政府总理阮晋勇、各省市领导、越南英雄母亲、各阶段的省市干部、总领事、国内外投资者都出席典礼

Xem thêm

Video nổi bật