Y tế – Giáo dục

Y tế – Giáo dục

Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU)

Đại Học Quốc tế Miền Đông bám sát chủ trương của Chính Phủ: "Đào tạo nhân lực ...

Bệnh viện quốc tế Becamex

Bệnh viện Quốc tế Becamex – Tự hào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước

Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước (MPH) là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Becamex IDC, bệnh viện được ...