Trung tâm Hội nghị Triển lãm

Công trình Trung tâm hội nghị – triển lãm Tỉnh Bình Dương nằm cạnh Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh có diện tích 13.859,4m2, tổng diện tích sàn chưa bao gồm không gian mở là 16.357,5m2 với chiều cao công trình là 28,7 m, bao gồm hội trường chính 1.358 chỗ và các phòng họp nhỏ có sức chứa 1.050 chỗ được phân chia thành các phòng nhỏ từ 100 đến 300 chỗ, đáp ứng mọi yêu cầu của các sự kiện tầm cỡ quốc tế.