A smart city

Smart City & Becamex idc

The Binh Duong Smart City project is built based on 5 signal programs of Binh Duong Provincial Party Committee in the period between 2016 and 2020. Accordingly, the project aims to bring together resources both internal and external, directing to new values ​​of regional and global economies in the 21st century which places people and knowledge as the focus, taking the linking “smart” cooperation as a motto to develop and reach a flexible, creative economy, able to adapt to the changes of the world that the Three Houses model ( Government – University/ Institute – Enterprise) is the foundation.

Learning from the models of Eindhoven, Binh Duong province approaches the idea of ​​“Smart City” in a separate way that is different from the usual methodologies considering the smart city as a place applied advanced technologies to solve specific problems of the commune. From Binh Duong Province point of view, the smart city concept can be interpreted as a dynamic, creative, and connected ecosystem in which all elements are constantly improving, innovating and optimizing.

Thành phố Thông minh được vận hành theo 2 Cơ chế (mô hình 3 nhà và cơ chế linh động), 4 Lĩnh vực (con người, công nghệ, doanh nghiệp và các yếu tố nền tảng) và 6 Tiêu chí (khả năng kết nối băng thông rộng, lực lượng lao động tri thức, đổi mới, bình đẳng tiếp cận công nghệ số, phát triển bền vững, ủng hộ – khích lệ). Hướng đi này giúp cho Bình Dương phát triển một cách toàn diện cộng đồng, nhấn mạnh yếu tố con người và nguồn lao động tri thức, và xem việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến là để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đây có thể được coi là cách tiếp cận mang tầm nhìn chiến lược của Bình Dương, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh, vừa phù hợp xu thế chung của các cộng đồng thông minh toàn thế giới.

Mô hình ba nhà

Thời gian qua, đề án Thành phố thông minh Bình Dương đã gặt hái được những kết quả mang tính nền tảng, các đơn vị trong tỉnh đã chủ động triển khai rất nhiều ý tưởng mới, dự án cụ thể, hiệu quả thiết thực, với qui mô khác nhau, từ khu vực thành phố mới đến toàn tỉnh. Đề án đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương, đặc biệt bứt phá trong hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đối tác đầu tư, từng bước định vị lại vị thế Bình Dương trên trường quốc tế. Tỉnh đang hình thành cơ chế phối hợp Ba Nhà, linh hoạt, minh bạch, hoạt động ngày càng hiệu quả, không những ở qui mô tổng thể mà cả ở phương thức vận hành các dự án cụ thể. Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng, khi Bình Dương được chính thức gia nhập Hiệp hội Đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA (World Technopolis Association), đồng thời cùng UNESCO, WTA và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức thành công sự kiện 20 năm thành lập WTA kết hợp Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Thành phố mới. 25, 26/11/2018 Bình Dương lại tiếp tục đăng cai thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis (Horasis Asia Meeting 2018). Hai sự kiện quốc tế quan trọng trên đã mang đến Bình Dương hơn 50 hội thảo trao đổi về xu thế và tầm nhìn toàn cầu, hơn 20 thị trưởng, chủ tịch của các tỉnh thành khắp thế giới, 30 hiệu trưởng các trường đại học, và khoảng 1000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia, góp phần đưa Bình Dương lên 1 tầm cao mới trên trường quốc tế.

Gia nhập Hiệp hội Đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA (World Technopolis Association), đồng thời cùng UNESCO, WTA và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) tổ chức thành công sự kiện 20 năm thành lập WTA kết hợp Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Thành phố mới. 25, 26/11/2018 Bình Dương lại tiếp tục đăng cai thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis (Horasis Asia Meeting 2018). Hai sự kiện quốc tế quan trọng trên đã mang đến Bình Dương hơn 50 hội thảo trao đổi về xu thế và tầm nhìn toàn cầu, hơn 20 thị trưởng, chủ tịch của các tỉnh thành khắp thế giới, 30 hiệu trưởng các trường đại học, và khoảng 1000 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia, góp phần đưa Bình Dương lên 1 tầm cao mới trên trường quốc tế.

Becamex IDC đồng hành cùng đề án Thành Phố Thông Minh

Đề án Thành Phố Thông minh là cơ sở để xây dựng cho Tỉnh liên kết, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế sâu rộng hơn, nâng cao giá trị về sản xuất, phát triển kinh tế, công nghiệp, giáo dục đào tạo, dịch vụ, nâng cao chất lượng lao động, cuộc sống và môi trường làm việc cho người dân, tạo ra 1 giá trị mới thực sự lớn theo kế hoạch định hướng cho giai đoạn 5 năm, 10 năm tiếp theo, đáp ứng cho yêu cầu mới của tỉnh Bình Dương. Tổng Công ty Becamex đã đóng góp vai trò chủ lực trong suốt quá trình hình thành và triển khai đề án Thành phố Thông minh Bình Dương.

Khu Công nghiệp Khoa Học- Công Nghệ 1

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.

Khu Công nghiệp Khoa Học- Công Nghệ 2

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.

Thành phố mới và dịch vụ tri thức cao – Thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ 1

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.

Thành phố mới và dịch vụ tri thức cao – Thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ 2

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.

Khu Công nghiệp Khoa Học- Công Nghệ 1

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.

Khu Công nghiệp Khoa Học- Công Nghệ 2

Đây là một trong những dự án trọng điểm của đề án TP Thông minh Bình Dương, hợp tác chặt chẽ giữa Bình Dương/Becamex và Hiệp hội đô thị khoa học công nghệ thế giới WTA, học tập mô hình từ thành phố Daejeon Hàn Quốc, Eindhoven Hà Lan, Singapore và nhiều thành phố khoa học khác trên thế giới.