Industrial parks

Industrial parks

Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Viber
WhatsApp/Zalo
Email
Mr Vo Son Dien Giám đốc tiếp thị +84 903 903 804 vsdien@becamex.com.vn
Bà Trần Thị Hồng Minh Phó Giám đốc tiếp thị
GĐ thị trường tiếng Hoa
+84 918 697 657 hongminh@becamex.com.vn
Ông Nguyễn Cao Thuận GĐ thị trường tiếng Hàn +84 903 040 811 thuanvn1979@becamex.com.vn
Bà Trần Thị Kim Thy Giám đốc thị trường tiếng Nhật +84 908 991 248 kimthyjp@becamex.com.vn
Ông Nguyễn Thế Duy Trưởng nhóm thị trường tiếng Anh +84 974 696 196 duy.nt@becamex.com.vn
Bà Huang Chyong Yu Đại diện thị trường tiếng Hoa +84 917 539 968 chyongyu@becamex.com.vn
Ông Uematsu Kanji Đại diện thị trường tiếng Nhật +84 917 539 968 uematsu@becamex.com.vn
Ông Kang Ho Dong Đại diện thị trường tiếng Hàn +82 10 5318 7861 Becamex@naver.com
Ông Francis Wong Đại diện tại Australia
New Zealand, Brunei
+61 412 308 138 francis@becamex.com.aut
Ông Chris Runckel Đại diện tại Hoa Kỳ +1 503 224 4551 becamexusa@gmail.com
Ông Bill Dao Đại diện tại Canada +1 778 987 3370 becamexcanada@gmail.com
Ông Seigo Sakai Đại diện tại Nhật Bản +81 90 9325 3366 seigo.sakai@gmail.com
Ông Piyakul Suwansumrit Đại diện tại Thái Lan +66 86 777 2445 becamexthailan@gmail.com
Ông Hải Phạm Đại diện tại Châu Âu +31 638 196 632 haiphamholland@gmail.com
Bà Monica Ruth Nguyen Nam Đại diện tại Châu Âu +65 865 486 15 m.nguyennam@asia888.biz
Bà Maily Anna Maria Nguyen Đại diện tại Châu Âu +39 328 6172 181 becamexeurope@gmail.com

BW Industrial development JSC (BW)

BW Industrial development JSC (BW) is founded in May 2018, with a share vision between Warburg Pincus and Becamex IDC to become the largest for-rent ...

Binh Duong Industrial – Service And Residential Complex

As approved by Leaders of Binh Duong People’s Committee, Becamex IDC Corp. has been appointed to be the infrastructure investor of Binh Duong Industrial – ...

My Phuoc Industrial Park

My Phuoc Industrial Park (MPIP) was established on June 12, 2002 and located in the northern part of Binh Duong which is one of provinces ...

Vietnam – Singapore Industrial Park

Established in 1996 on the basis of cooperation and support between the two governments of Vietnam and Singapore, Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP) is the ...

Bau Bang Residential And Industrial Park

Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng thuộc địa bàn các xã Lai Hưng và Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương có diện ...