The pioneer and the leader

Viet Nam - Binh Duong - Becamex

1 / 2

Show inline popup

Comprehensively serve

If you are an investor looking for opportunities in the potential Vietnam domestic market, choose to go with Becamex IDC. All your business needs is ready to be responsive in our ecosystem.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại/Viber
WhatsApp/Zalo
Email
Mr Vo Son Dien Giám đốc tiếp thị +84 903 903 804 vsdien@becamex.com.vn
Bà Trần Thị Hồng Minh Phó Giám đốc tiếp thị
GĐ thị trường tiếng Hoa
+84 918 697 657 hongminh@becamex.com.vn
Ông Nguyễn Cao Thuận GĐ thị trường tiếng Hàn +84 903 040 811 thuanvn1979@becamex.com.vn
Bà Trần Thị Kim Thy Giám đốc thị trường tiếng Nhật +84 908 991 248 kimthyjp@becamex.com.vn
Ông Nguyễn Thế Duy Trưởng nhóm thị trường tiếng Anh +84 974 696 196 duy.nt@becamex.com.vn
Bà Huang Chyong Yu Đại diện thị trường tiếng Hoa +84 917 539 968 chyongyu@becamex.com.vn
Ông Uematsu Kanji Đại diện thị trường tiếng Nhật +84 917 539 968 uematsu@becamex.com.vn
Ông Kang Ho Dong Đại diện thị trường tiếng Hàn +82 10 5318 7861 Becamex@naver.com
Ông Francis Wong Đại diện tại Australia
New Zealand, Brunei
+61 412 308 138 francis@becamex.com.aut
Ông Chris Runckel Đại diện tại Hoa Kỳ +1 503 224 4551 becamexusa@gmail.com
Ông Bill Dao Đại diện tại Canada +1 778 987 3370 becamexcanada@gmail.com
Ông Seigo Sakai Đại diện tại Nhật Bản +81 90 9325 3366 seigo.sakai@gmail.com
Ông Piyakul Suwansumrit Đại diện tại Thái Lan +66 86 777 2445 becamexthailan@gmail.com
Ông Hải Phạm Đại diện tại Châu Âu +31 638 196 632 haiphamholland@gmail.com
Bà Monica Ruth Nguyen Nam Đại diện tại Châu Âu +65 865 486 15 m.nguyennam@asia888.biz
Bà Maily Anna Maria Nguyen Đại diện tại Châu Âu +39 328 6172 181 becamexeurope@gmail.com

Hạ tầng hiện đại, đồng bộ

Khởi điểm tại Bình Dương với nhiều lợi thế từ vị trí trọng điểm phía Nam cùng sự ủng hộ từ chính phủ, chúng tôi luôn biết mình có thể làm nhiều hơn hiện tại. Sau hơn 20 năm, các khu công nghiệp gắn tên Becamex IDC đã trải dài tại Bình Dương và trên khắp cả nước.

Khởi đầu bằng một trong những hạ tầng công nghiệp cơ bản (Integrated Industrial Park), Becamex hiện đã sở hữu hệ sinh thái công nghiệp toàn diện, sẵn sàng phục vụ với:

Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạn tầng cung cấp điện)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 2 ( Hạn tầng cung cấp điện)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng cung cấp nước)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng cung cấp nước)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng xử lý nước thải)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng xử lý nước thải)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng giao thông)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng giao thông)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng viễn thông)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương( Hạ tầng viễn thông)…
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 1
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 2
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 1
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 2
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 5
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 6
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 1
Đây là quốc lộ 13 (tên cũ), đoạn đi qua tỉnh Bình Dương trục chính của mạng lưới đường bộ, nối liền các hoạt động kinh tế-xã hội của Tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực là Tp.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Trục lộ vận chuyển chính qua các khu công nghiệp chính như: VSIP I, II; Mỹ Phước; và khu Liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Dương 3

Becamex Eco-system

Để đáp ứng sự phát triển bền vững cho các nhà đầu tư và thực hiện mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực BĐS công nghiệp, Becamex đã và đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện theo mô hình One Stop Service. Tất cả các nhu cầu làm việc, sinh hoạt của nhà đầu tư, người lao động đều được đáp ứng một cách trọn vẹn với chất lượng tốt nhất

liên tục đổi mới để phát triển

Chúng tôi tin rằng, khoa học, công nghệ và năng lượng là những giá trị hạt nhân để nâng tầm ngành công nghiệp Việt Nam và thế giới. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cải tiến và áp dụng khoa học trên các lĩnh vực: Logistic, đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở...

Chính ngay tại trung tâm của Thành phố mới Bình Dương, khu liên hợp Khoa học - Công nghệ là điểm nhấn với 3 khu vực đang được triển khai:

Khu công nghiệp

Sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Làng đại học

Đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển mới…

Đô thị đại học

Thu hút lao động và trình độ cao

Hệ sinh thái công nghiệp - đô thị

Năm 2002 đánh dấu một bước tiến lịch sử của Becamex khi tiên phong ra mắt hệ sinh thái toàn diện: khu công nghiệp song hành cùng đô thị. Từ đây, Becamex bắt đầu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, ghi tên mình vào danh sách những Tập đoàn đa ngành hàng đầu cả nước.

Hãy ngắm nhìn toàn cảnh Thành phố mới Bình Dương - tâm huyết của Becamex!

Với quy mô hơn 1.000ha, Thành phố được kì vọng trở thành Thành phố Công nghiệp, Thành phố Khoa học - Kỹ thuật, Thành phố đáng sống, đáp ứng cho sự phát triển bền vững của nhà đầu tư và an cư lạc nghiệp cho người lao động.

Xem video