Sản xuất kinh doanh

GIỚI THIỆU

thumb 4saGdHoạt động sản xuất kinh doanh là một lĩnh vực thế mạnh của Becamex IDC Corp trong việc tự cung ứng nguồn nguyên vật liệu giá thành thấp, ổn định cho các dự án của mình. Becamex IDC Corp và các công ty thành viên đã đầu tư và góp vốn đầu tư thành lập các công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư như viễn thông , sản xuất xi măng, bê tông, cấu kiện bê tông, vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Becamex IDC Corp còn đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm và hợp tác đầu tư với công ty cổ phần dược phẩm Savipharm. 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity