Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực sản xuất

GIỚI THIỆU

lv21Becamex IDC có 03 công ty với tổng vốn điều lệ 180 tỷ đồng chuyên khai thác và sản xuất đá các loại phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông:

1. Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC)
2. Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC)
3. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex (Becamex CMC)

Ngoài ra, Becamex IDC còn hợp tác với công ty Xi măng Hà Tiên- Kiên Giang thành lập các công ty chuyên sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng là  Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên – Becamex với tổng vốn điều lệ 20 tỷ đồng .

Các thông tin liên quan

- Hình ảnh: có 11 Hình ảnh về Lĩnh vực sản xuất

- Văn bản: có 0 Văn bản

- Bài viết: có 0 Bài viết về Lĩnh vực sản xuất

Công ty cổ phần bê tông Becamex

 • Công ty cổ phần bê tông Becamex (4)
 • Công ty cổ phần bê tông Becamex (3)
 • Công ty cổ phần bê tông Becamex (2)
 • Công ty cổ phần bê tông Becamex (0)

Xem thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex

 • Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex (6)
 • Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex (5)
 • Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex (4)
 • Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex (2)

Xem thêm

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Becamex

 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Becamex (3)
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Becamex (2)
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang Becamex (1)

Xem thêm

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity