Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực Viễn thông - CNTT

GIỚI THIỆU

lv31Tổng công ty Becamex IDC liên kết hợp tác với Tập đoàn viễn thông VNPT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông (VNTT) với tổng vốn điều lệ 500 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tại Bình Dương. Bên cạnh đó, VNTT chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông cho các Khu công nghiệp.

Các thông tin liên quan

- Hình ảnh: có 5 Hình ảnh về Lĩnh vực Viễn thông - CNTT

- Văn bản: có 0 Văn bản

- Bài viết: có 0 Bài viết về Lĩnh vực Viễn thông - CNTT

Tòa nhà Data Center của VNTT

  • Tòa nhà Data Center của VNTT (4)
  • Tòa nhà Data Center của VNTT (3)
  • Tòa nhà Data Center của VNTT (2)
  • Tòa nhà Data Center của VNTT (1)
  • Tòa nhà Data Center của VNTT (0)

Xem thêm

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity