Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015(20/04/16)

Số lần tải: 2467

Báo cáo quyết toán quý II năm 2015(01/10/15)

Số lần tải: 2480

Báo cáo tài chính tổng hợp 2014(10/07/15)

Số lần tải: 2800

Báo cáo quyết toán quý II năm 2014(13/11/14)

Số lần tải: 3927

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity