Trang chủ >> Tin tức- Sự kiện >> Tin dự án - chính sách nhà nước
Tìm kiếm nâng cao

Tin dự án - chính sách nhà nước

Phát huy các nguồn lực để phát triển đô thị - Hướng tới thành phố thông minh

Phát huy các nguồn lực để phát triển đô thị - Hướng tới thành phố thông minh (29/08/16)

Trong những năm qua, Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị. Nhờ đó, đến nay các mục tiêu tổng quát trong chương trình phát triển đô thịcủa tỉnh giai đoạn 2011- 2015 

Phát huy các nguồn lực để phát triển đô thị

Phát huy các nguồn lực để phát triển đô thị (29/08/16)

Trong những năm qua, Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị. Nhờ đó, đến nay các mục tiêu tổng quát trong chương trình phát triển đô thịcủa tỉnh giai đoạn 2011- 2015 

Xây dựng thành phố thông minh: Bình Dương sẽ thực hiện nhiều giải pháp phù hợp

Xây dựng thành phố thông minh: Bình Dương sẽ thực hiện nhiều giải pháp phù hợp (16/08/16)

Để hướng tới xây dựng đô thị thông minh, gắn với kế hoạch xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020, Bình Dương sẽ thực hiện nhiều chương trình, giải pháp cụ thể.

 

Bình Dương trở thành điểm sáng thu hút đầu tư từ ASEAN

Bình Dương trở thành điểm sáng thu hút đầu tư từ ASEAN (29/07/16)

 

Sau 21 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bình Dương đã trở thành điểm sáng về thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong khu vực.

Bàu Bàng: Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá

Bàu Bàng: Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá (29/06/16)

Trong 6 tháng đầu năm 2016, huyện Bàu Bàng đã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách ưu đãi để mời gọi đầu tư. Nhờ đó, đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp của huyện trong 6 tháng qua tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2015.

 

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity