Tuyển dụng

Kiến trúc sưXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

:

: Đại học chuyên ngành

:

: Thỏa thuận

: 28-03-2018

Họa viên kết cấuXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

:

: Đại học chuyên ngành

:

: Thỏa thuận

: 28-03-2018

Kỹ sư kết cấuXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

:

: Đại học chuyên ngành

:

: Thỏa thuận

: 28-03-2018

Kỹ sư chủ trì kết cấuXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

:

: Đại học chuyên ngành

:

: Thỏa thuận

: 28-03-2018

Kỹ sư hạ tầng, cầu đườngXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình dương

:

: Đại học chuyên ngành

:

: Thỏa thuận

: 28-03-2018

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity