Tin tức cập nhật của Becamex

Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 (03/11/2014 08:08:49)

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh công ...

Xem thêm

Video nổi bật

  • QC website_Becamex