Tin tức cập nhật của Becamex

Bắt đầu vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt tại tỉnh Bình Dương (19/09/2014 08:15:48)

Công ty TNHH Xe Buýt Becamex Tokyu (BECAMEX TOKYU BUS) là công ty con 100% vốn của Công ty TNHH Becamex Tokyu sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt “KAZE SHUTTLE” tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam từ ngày ...

Xem thêm

Video nổi bật

  • QC website_Becamex