Thư viện tiện ích

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi(16/05/2012 04:44:04)

  • Giấy chứng nhận đầu tư: 23/4/2012
  • Diện tích: 1.120 Ha bao gồm 600 Ha đất công nghiệp và 520 Ha đất đô thị - dịch vụ.

Các từ khóa:

Bài viết khác
Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật (19/06/2017 04:25:06)

Nội dung hiện tại đang cập nhật ...

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần V

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần V (21/12/2011 08:09:07)

Các dự án của Becamex IDC đưa ra đều mang tính đột phá, tiên phong, trí tuệ và bản lĩnh. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015 và năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án của Trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương là hơn 150.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho công trình tạo lực là hơn 20.000 tỷ đồng. Sau đây là những điểm nhấn quan trọng trong Thành Phố Mới:

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần IV

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần IV (21/12/2011 07:41:12)

Các dự án của Becamex IDC đưa ra đều mang tính đột phá, tiên phong, trí tuệ và bản lĩnh. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015 và năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án của Trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương là hơn 150.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho công trình tạo lực là hơn 20.000 tỷ đồng. Sau đây là những điểm nhấn quan trọng trong Thành Phố Mới:

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần III

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần III (21/12/2011 06:55:29)

Các dự án của Becamex IDC đưa ra đều mang tính đột phá, tiên phong, trí tuệ và bản lĩnh. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015 và năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án của Trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương là hơn 150.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho công trình tạo lực là hơn 20.000 tỷ đồng. Sau đây là những điểm nhấn quan trọng trong Thành Phố Mới:

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần II

Dấu ấn Thành Phố Mới Bình Dương - Phần II (21/12/2011 06:43:01)

Các dự án của Becamex IDC đưa ra đều mang tính đột phá, tiên phong, trí tuệ và bản lĩnh. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015 và năm 2020, tổng vốn đầu tư cho các dự án của Trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương là hơn 150.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho công trình tạo lực là hơn 20.000 tỷ đồng. Sau đây là những điểm nhấn quan trọng trong Thành Phố Mới:

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity