Trang chủ >> Lĩnh vực hoạt động >> Hạ tầng giao thông >> Dự án 3 tuyến đường Tân Uyên
Tìm kiếm nâng cao

Hạ tầng giao thông

Dự án 3 tuyến đường Tân Uyên

phoi-canh-3-tuyen-duong-tan-uyen

3 tuyến đường Tân Uyên gồm tỉnh lộ ĐT 746, tỉnh lộ ĐT 747B và tỉnh lộ ĐT 742, có tổng chiều dài 57 km được xây dựng 6 làn xe. Becamex IDC là nhà đầu tư phát triển ba tuyến đường này theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Tống vốn đầu tư xây dựng 3 tuyến đường này khoảng 4.000 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng hạ tầng 1.700 tỉ đồng, nhà nước chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách khoảng 2.300 tỉ đồng.
Thời gian xây dựng dự kiến khoảng 4 năm, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2010-2012 xây dựng tuyến ĐT 746, giai đoạn 2 từ năm 2011-2013 xây dựng tuyến ĐT 747 B và ĐT 742.

3 tuyến đường Tân Uyên gồm tỉnh lộ ĐT 746, tỉnh lộ ĐT 747B và tỉnh lộ ĐT 742, có tổng chiều dài 57 km được xây dựng 6 làn xe. Becamex IDC là nhà đầu tư phát triển ba tuyến đường này theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Tống vốn đầu tư xây dựng 3 tuyến đường này khoảng 4.000 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng hạ tầng 1.700 tỉ đồng, nhà nước chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách khoảng 2.300 tỉ đồng.

Thời gian xây dựng dự kiến khoảng 4 năm, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2010-2012 xây dựng tuyến ĐT 746, giai đoạn 2 từ năm 2011-2013 xây dựng tuyến ĐT 747 B và ĐT 742.

Theo kế hoạch, các tuyến đường sẽ bắt đầu thu phí từ năm 2014, thời gian thu phí là 50 năm (không bao gồm thời gian xây dựng).

Dự án 3 tuyến đường Tân Uyên được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật để kích cầu cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn, nhất là tại các khu công nghiệp đã và đang hình thành của huyện Tân Uyên.

image001

Các thông tin liên quan

- Hình ảnh: có 0 Hình ảnh về Dự án 3 tuyến đường Tân Uyên

- Văn bản: có 0 Văn bản

- Bài viết: có 0 Bài viết về Dự án 3 tuyến đường Tân Uyên

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity