Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực dược phẩm

GIỚI THIỆU

lv11Trong lĩnh vực này, hiện nay Becamex IDC Corp có hai nhà máy sản xuất dược phẩm là Becamex Pharma và Savipharm với tổng vốn điều lệ 166.4 tỷ đồng đã hoạt động ổn định và bước đầu mang lại hiệu quả.
1. Công ty Cổ phần Dược Phẩm Becamex (Becamex Pharma)
2. Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi (Savipharm)

Các thông tin liên quan

- Hình ảnh: có 31 Hình ảnh về Lĩnh vực dược phẩm

- Văn bản: có 0 Văn bản

- Bài viết: có 1 Bài viết về Lĩnh vực dược phẩm

Becamex pharma

  • Becamex pharma (42)
  • Becamex pharma (41)
  • Becamex pharma (40)
  • Becamex pharma (39)
  • Becamex pharma (38)
  • Becamex pharma (37)

Xem thêm

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity