Thương mại dịch vụ

Trung tâm Hội nghị Triển lãm

trung-tam-Hoi nghi-trien-lam-Binh-DuongCông trình Trung tâm hội nghị - triển lãm Tỉnh Bình Dương nằm cạnh Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh có diện tích 13.859,4m2, tổng diện tích sàn không kể không gian mở là 16.357,5m2 với chiều cao công trình là 28,7 m, bao gồm hội trường chính 1358 chỗ và các phòng họp nhỏ có sức chứa 1050 chỗ được phân chia thành các phòng nhỏ (100 đến 300 chỗ).

Tổng mức đầu tư: 461.763.432.768 đồng

trung-tam-Hoi nghi-trien-lam-Binh-DuongCông trình Trung tâm hội nghị - triển lãm Tỉnh Bình Dương nằm cạnh Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh có diện tích 13.859,4m2, tổng diện tích sàn không kể không gian mở là 16.357,5m2 với chiều cao công trình là 28,7 m, bao gồm hội trường chính 1358 chỗ và các phòng họp nhỏ có sức chứa 1050 chỗ được phân chia thành các phòng nhỏ (100 đến 300 chỗ).

Tổng mức đầu tư: 461.763.432.768 đồng

Các thông tin liên quan

- Hình ảnh: có 1 Hình ảnh về Trung tâm Hội nghị Triển lãm

- Văn bản: có 0 Văn bản

- Bài viết: có 0 Bài viết về Trung tâm Hội nghị Triển lãm

Hình ảnh tổng hợp trung tâm hội nghị Triển lãm

  • Trung tâm Triển Lãm Bình Dương

Xem thêm

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity