Y Tế - Giáo Dục

thumb TdZvCLà một tỉnh thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía nam, hàng năm Bình Dương thu hút một lượng lớn lao động từ các địa phương trên cả nước đến làm việc, sinh sống và lập nghiệp.

Thời gian qua, Bình Dương đã có nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển. Vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, vấn đề  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sống và lao động trong vùng là cấp thiết và cần phải giải quyết đồng bộ với sự phát triển của cả tỉnh.

Xác định được tầm quan trọng của y tế và giáo dục đào tạo đối với phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội, Becamex IDC Corp đã có những dự án sáng tạo, những chủ trương đột phá mang “thương hiệu Becamex IDC Corp” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội như  dự án Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Bệnh viện Quốc tế Miền Đông và trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Có thể nói các dự án phát triển y tế - giáo dục do Becamex IDC Corp triển khai xây dựng đã góp phần quan trọng vào mục tiêu: phát triển sản xuất – kinh doanh đi cùng với nâng cao hàm lượng tri thức, số lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và chất lượng phục vụ các dịch vụ y tế.

  

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity