Y tế - giáo dục

EIU - Bộ máy quản lý (07/10/2011 08:16:42)

Đại học Quốc tế Miền Đông theo mô hình tổ chức đại học tư thục cổ phần hóa. Hội đồng quản trị trường với số thành viên và trách nhiệm quyền hạn theo luật ban hành.

Quản lý hành chánh 2 cấp: Trường và Khoa .

Ban giám hiệu trường có một hiệu trưởng và 3 hiệu phó.

Hội đồng khoa học - đào tạo có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng và hội đồng quản trị về đào tạo và hoạt động khoa học.

Các khoa khoa học ứng dụng và khoa chuyên môn dự kiến sẽ có:

 • Khoa Khoa Học Ứng Dụng (dạy kiến thức cơ bản)
 • Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử với 3 chuyên ngành (điện dân dụng công nghiệp, điều khiển tự động, điện tử viễn thông).
 • Khoa Công Nghệ Thông Tin với 4 chuyên ngành (kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin).
 • Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí với 5 chuyên ngành (cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác - thiết bị y dược, kỹ thuật điện lạnh, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật hệ thống công nghiệp).
 • Khoa Quản Lý Công Nghiệp và Môi Trường với 2 chuyên ngành (quản lý công nghiệp, kỹ thuật và quản lý môi trường).
 • Khoa Kỹ Thuật Chế Biến với 2 chuyên ngành (công nghệ dệt may, công nghệ chế biến gỗ).
 • Khoa Điều Dưỡng
 • Khoa Kinh Tế và Quản Trị .
 • Khoa Việt Ngữ - Ngoại Ngữ.

Trong quá trình hoạt động phát triển, tùy nhu cầu thực tế sẽ tổ chức hình thành  các khoa, các chuyên ngành phù hợp.

Các phòng và các đơn vị trực thuộc ban giám hiệu trường:

 • Phòng giáo vụ và quản lý học viên.
 • Phòng tổ chức - hành chính - quản trị - đối ngoại.
 • Phòng kế hoạch - tài vụ - dịch vụ kỹ thuật.
 • Thư viện, một số phòng thí nghiệm, xưởng, trung tâm.              

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity