Trang chủ >> Lĩnh vực hoạt động >> Y tế - giáo dục >> EIU: Mục tiêu - Chức năng - Nhiệm vụ
Tìm kiếm nâng cao
Y tế - giáo dục

EIU: Mục tiêu - Chức năng - Nhiệm vụ (07/10/2011 08:36:18)

- Mục tiêu:

Đào tạo nhân lực, nhân tài, nhân cách theo hướng chuyên nghiệp, thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Dương và khu vực Miền Đông Nam Bộ. Phấn đấu đến 2020 Đại Học Quốc Tế Miền Đông được xếp ở tốp 20 trường hàng đầu Việt Nam, 100 trường tốp đầu Đông Nam Á, 250 trường tốp đầu Châu Á và 2.000 trường tốp đầu thế giới; sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại Học Quốc Tế Miền Đông ngang tầm những trường cùng tốp xếp hạng.

- Chức năng:

 • Đại học Quốc Tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý.
 • Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao.
 • Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
 • Liên thông các bậc, các ngành học trong, ngoài trường.
 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
 • Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng Bình Dương.

- Nhiệm vụ:

 • Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công Ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
 • Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
 • Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
 • Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity