Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017(01/11/17)

Số lần tải: 472

Báo cáo tài chính năm 2016(01/11/17)

Số lần tải: 401

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014(01/11/17)

Số lần tải: 329

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015(01/11/17)

Số lần tải: 329

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016(01/11/17)

Số lần tải: 256

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity