Công bố thông tin

Báo cáo tài chính quý 2 - 2017(01/11/17)

Số lần tải: 170

Báo cáo tài chính 2014(01/11/17)

Số lần tải: 139

Báo cáo tài chính 2016(01/11/17)

Số lần tải: 141

Báo cáo tài chính 2015(01/11/17)

Số lần tải: 139

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (01/11/17)

Số lần tải: 130

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity