Tuyển dụng

Kiến trúc sưXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

: Kiến trúc

: Đại học chuyên ngành.

:

: Thỏa thuận

: Đã hết hạn

Kỹ sư Cơ - ĐiệnXem chi tiết

: Becamex IDC

: Bình Dương

: Cơ - Điện

: Đại học chuyên ngành.

:

: Thỏa thuận

: Đã hết hạn

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity