Tuyển dụng

Nhân viên chuyên về diễn họa 3D, dựng phối cảnh, video clip minh họa

: 1

: Đã hết hạn

Ứng tuyển

Chi tiết công việc

: Becamex IDC

: Becamex IDC

:

: Đại học chuyên ngành kiến trúc

: Toàn thời gian cố định

: Thỏa thuận

: Đã hết hạn

: Từ 22 trở lên

: Nam & Nữ

:

Mô tả công việc

Thông báo tuyển dụng: xem tại link dưới đây:

 https://drive.google.com/file/d/0Bz0IjF1UchfaRmpBTHFRT0E1c0U/view?usp=sharing

 Phiếu dự tuyển theo mẫu của Becamex IDC.

 https://drive.google.com/open?id=0Bz0IjF1UchfaX1NKWHd6RWJfLWM

 

 

12

 

QC website_Becamex

Tuyển dụng

Newcity