Khu công nghiệp VSIP I

07.10.2011
  • Năm thành lập: 1996
  • Diện tích: 500 Ha (100% đã cho thuê)
  • Tổng vốn đầu tư: hơn 2 tỷ USD
  • Khách hàng: 240 dự án từ 22 quốc gia
  • Lao động: 78.838

Thông tin về Ban quản lý:

  • Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  • Tel: (84.650) 3743 898 Fax: (84.650) 3743 430
  • Email: marketing@vsip.com.vn
  • Website: www.vsip.com.vn

Tiến độ:

  • Hiện nay, VSIP 1 đã cho thuê đạt 100% diện tích đất.