Hoạt động - Sự kiện của Becamex

Hoạt động - Sự kiện của Becamex

Becamex IDC đồng hành cùng Bình Dương phát triển – Bài 2: Becamex IDC tập trung phát triển hệ sinh thái toàn diện
07.01.2021

Bên cạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp tạo động lực giúp tỉnh phát triển, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) còn chung tay kiến tạo hạ tầng thương mại dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng giáo dục đào […]