close-search

Trung Tâm Xuất Sắc

capa

Đổi mới sáng tạo chính là động lực hướng tới Công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh. Bắt đầu với Trung tâm Sản xuất Thông minh là chương trình hành động tiên phong của chúng tôi, Becamex đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Hợp Tác Và Giải Pháp Phát Triển

 • Hợp tác với các công ty công nghệ để ứng dụng các giải pháp, mô hình chuyên biệt và nhà máy thông minh.
 • Hỗ trợ Thị trường trực tuyến.
 • Kết nối nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư.
 • Xây dựng chuyên môn với các chuyên gia giải pháp.

Nghiên Cứu & Phát Triển

 • Thực hiện R&D trong sản xuất thông minh.
 • Tuyển dụng nghiên cứu sinh và nhân tài khoa học.
 • Xây dựng các sản phẩm chiến lược cho Becamex.

Phát Triển Kinh Doanh Và Dịch Vụ Công Nghiệp

 • Nghiên cứu thị trường.
 • Quản lý dự án.
 • Quan hệ chính phủ

Chương Trình Đào Tạo Nhân Tài

 • Xây dựng chương trình đào tạo cho Công nghiệp 4.0.
 • Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các nhà máy Công nghiệp 4.0.


  Liên hệ với chúng tôi

  * Required Fields

  0 /50

  By clicking Submit, you agree to adhere to adhere Terms and Conditions & Privacy Policy.

  Đại Diện Của
  Chúng Tôi

  Nếu bạn là nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, hãy lựa chọn đồng hành cùng Becamex IDC. Tất cả các nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm đều sẵn sàng được đáp ứng trong hệ sinh thái của chúng tôi.