close-search

Viện Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

capa

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Becamex

Viện R&D Becamex thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới, để từng bước củng cố năng lực của doanh nghiệp bằng các giải pháp sáng tạo, nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng sản xuất tại Việt Nam.

Tầm Nhìn

Các chiến lược R&D mạnh mẽ nhằm đưa Becamex trở thành công ty hàng đầu về phát triển và ứng dụng công nghệ.

Chức Năng Chính

 • Đánh giá và cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án nghiên cứu liên quan đến công nghệ cao và đổi mới.
 • Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Công nghệ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Đầu tư vào cơ sở Khoa học Công nghệ để đưa năng lực R&D vào hệ sinh thái của Becamex.

  Liên hệ với chúng tôi

  * Required Fields

  0 /50

  By clicking Submit, you agree to adhere to adhere Terms and Conditions & Privacy Policy.

  Đại Diện Của
  Chúng Tôi

  Nếu bạn là nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, hãy lựa chọn đồng hành cùng Becamex IDC. Tất cả các nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm đều sẵn sàng được đáp ứng trong hệ sinh thái của chúng tôi.