BWID(BW Industrial Development) 프로젝트

홈페이지 >> 추진사업 >>산업단지 >> BWID(BW Industrial Development) 프로젝트

BWID(BW Industrial Development) 프로젝트

BWID는 2018년 5월 베트남 최대 산업용 부동산 개발기업인 베카멕스 IDC와 세계최대 사모펀드인 Warburg Pincus가 산업용 임대부동산 및 물류센터 개발을 위해 설립한 합작회사입니다.

Với đội ngũ quản lý hàng đầu và nguồn cung dự án dồi dào, BW hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xuất phát từ làn sóng chuyển dịch cơ sở sản xuất trên thế giới về Việt Nam và xu hướng gia tăng nhu cầu của thị trường trong nước.

BW hiện nay đã đưa vào hoạt động tổng cộng 230 ha diện tích đất công nghiệp trên toàn quốc, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Ecco, Kaidi, Condor, Watanabe Rubber, … và dự kiến sẽ mở rộng thêm 170 ha đất vào năm 2019.

Hạng mục bất động sản cho thuê mà BW hiện đang cung cấp bao gồm:

Nhà xưởng xây sẵn cho thuê: BW cung cấp nhà xưởng xây sẵn cho thuê với diện tích đa dạng từ 500 m2 – 10.000 m2, mạng lưới dự án rộng lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm của miền Bắc và miền Nam

Kho vận hậu cần xây sẵn cho thuê: Kho vận hậu cần của BW đặt tại các vị trí chiến lược trên khắp cả nước, gần các sân bay và cảng biển quốc tế lớn. Kho vận hậu cần của BW còn được thiết kế để đảm bảo phục vụ linh hoạt nhiều mục đích khác nhau.

Nhà xưởng/kho xây theo yêu cầu: BW cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng/kho xây theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu đa dạng từ nhà đầu tư về mô hình hoạt động, thời gian và chi phí. Quy trình từ thiết kế đến bàn giao dự án luôn được BW lên kế hoạch chi tiết, lựa chọn vật liệu cẩn thận và tiến hành xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo mang đến sự hài hòa và tối ưu trong cả công năng và thiết kế.

Mua và cho thuê lại: Nhà đầu tư sẽ bán bất động sản cho BW (có thể là nhà máy hoặc nhà kho có sẵn), sau đó thuê lại bất động sản đó từ BW. Mô hình hợp tác này mang đến sự linh hoạt về tài chính giúp nhà đầu tư tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

BWID는 2018년 5월 베트남 최대 산업용 부동산 개발기업인 베카멕스 IDC와 세계최대 사모펀드인 Warburg Pincus가 산업용 임대부동산 및 물류센터 개발을 위해 설립한 합작회사입니다.
최고의 매니지먼트팀과 풍부한 개발 경험을 보유한 BWID는 세계산업이 재편되는 과정에서 증가하는 외국기업의 베트남 진출과 베트남 국내기업의 수요를 충족하는 것을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.
BWID는 베트남 6개의 주요 시와 성에 230ha 부지에 9개의 산업용부동산 프로젝트를 개발하여 Ecco, Kaidi, Condor, Watanabe Rubber 등을 비롯해서 다수의 국내외 투자자를 유치하고 있으며, 2019년에 170ha를 추가로 확장할 계획입니다.

BWID는 베트남의 주요 경제구역에 500m2 에서10,000m2까지 다양한 면적의 임대공장을 분양하고 있으며, 단순한 임대공간을 넘어 입주사에 법인설립 행정서비스를 비롯한 다양한 서비스와 경험을 제공하고 있습니다.

BWID는 주요 항구와 국제공항 인근에 물류센터를 건설하여 운영하고 있으며, 투자자가 비즈니스에 집중할 수 있도록 창고와 공장을 구입 후 재임대하는 사업도 진행하고 있습니다.

연락처:
전화: (+84) 899 514 468
주소: Floor 17, Becamex Tower 230 Binh Duong Avenue, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.
Website: http://bwidjsc.com
Email: enquiry@bwidjsc.com

 

기타사업

베카멕스-빈픅 산업단지

빈픅성 Chon Thanh현에 위치한 베카멕스-빈픅 산업단지는 총 4,600ha의 면적 중 산업구역 2,400ha와 서비스 및 도시지역 ...

베카멕스-빈딘 산업단지

빈증성과 빈딘성의 협력계약에따라 개발되는 베카멕스-빈딘 산업단지는 빈딘성의 2017~2021년 사회경제 개발 계획의 핵심 프로젝트입니다.

VSIP(베트남-싱가포르 산업단지)

VSIP는 베트남 정부와 싱가포르 정부의 경제우호협력과 두 정부의 지원을 바탕으로 베트남의 베카멕스 IDC와 싱가포르의 Sembcorp이 ...

미푹산업단지

미푹산업단지(MPIP)는 2002년 1단지 400ha 개발을 시작으로 2단지 800ha, 3단지 2,280ha, 4단지 900ha(“Thai Hoa산업단지”)로 확장 개발되고 ...

빈증신도시

산업-서비스-도심의 복합신도시로 구성되는 빈증신도시는 총 4,196ha의 면적으로 Ben Cat타운, Tan Uyen현, 그리고 Thu Dau Mot시에 ...

바우방 산업단지

바우방산업단지는 바우방 현의 Lai Hung과 Lai Uyen지역에 개발되고 있으며 남부와 중부고원지방의 연결관문인 13번 국도가 지나는 ...