close-search

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Công Nghiệp – Đô Thị Xanh, Thông Minh Dựa Trên Các Tiêu Chí ESG Và Hướng Đến Net Zero

Chú trọng đến các yếu tố phát triển bền vững, kiến tạo lợi thế cho nhà đầu tư thực hiện ESG và các mục tiêu Net Zero, chúng tôi tiên phong đồng hành cùng Ngân hàng Thế giới (World Bank) nghiên cứu thúc đẩy cơ hội phát triển Khu công nghiệp Sinh thái (EIP) đầu tiên ở Việt Nam theo khung quốc tế EIP 2.0 của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), World Bank và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ), đồng thời đáp ứng các tiêu chí theo định hướng trong Nghị định số 35/2022/NĐ–CP của Chính phủ Việt Nam. Hệ sinh thái EIP kiểu mới là xu hướng phát triển quan trọng và tất yếu của thời đại, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường, xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị, bổ sung cho mô hình Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ tích hợp hiện hữu của Becamex.

Ngoài việc cung cấp đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và xã hội, chúng tôi từng bước cải tiến mô hình quản trị – vận hành khu công nghiệp (KCN) theo tiêu chí ESG để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, và lan tỏa trong cộng đồng cùng hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Nguồn: UNIDO

Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) theo khung quốc tế EIP 2.0

Nguồn: UNIDO, World Bank và GIZ

interested
video-vn

Chiến Lược Phát Triển Hệ Sinh Thái EIP Của Becamex

Dự Án Liên Quan

Xem tất cả Dự án