close-search

Bình Dương tạo thế và lực để phát triển nhanh, bền vững

Đã đăng vào 21 Tháng 04, 2022

Sau 2 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn và kỳ vọng sẽ tạo được những chuyển biến mạnh mẽ giúp Bình Dương phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đã làm sáng tỏ hơn, thông đạt hơn những vấn đề được trình bày, qua đó làm rõ ràng hơn những nhận định, định hướng và bổ sung thêm nhiều giải pháp nhằm giúp Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Khẳng định vị thế, thương hiệu Bình Dương

Hội thảo đã đánh giá kết quả phát triển của tỉnh Bình Dương một cách toàn diện trên tất cả các mặt trong thời kỳ đổi mới; xác định, làm rõ những đặc trưng nổi bật của mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích những nguyên nhân, nhất là cách làm dẫn đến sự thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương; phân tích, dự báo những nhân tố tác động đến sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong 3 thập niên tới.

Theo đó, trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu chung của 25 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Dương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách, vận dụng hợp lý các quy luật khách quan, cụ thể hóa một cách bài bản, khoa học trong khuôn khổ pháp luật với nhiều mô hình mới, cách làm hay; đạt được thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; phát huy tốt vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương luôn vận động không ngừng. Nhìn lại hành trình sau 25 năm tái lập, đến hôm nay, quy mô nền kinh tế của Bình Dương đã lớn mạnh hơn, sức cạnh tranh đã cải thiện đáng kể, đà tăng trưởng liên tục trong nhiều năm liền đã tạo tiền đề, nền tảng cơ bản để tỉnh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm cải thiện; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên… thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra động lực phát triển mới.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng, dường như cho đến nay, vẫn chưa có địa phương nào làm quyết liệt và triệt để như Bình Dương, nhắm mục tiêu khó thực hiện bậc nhất là đoạn tuyệt với “lợi ích xin – cho”, hướng tới tự chủ nhiều hơn trong điều hành và quản lý quá trình chuyển đổi, nhằm tăng tính tự chịu trách nhiệm và chủ động đổi mới – sáng tạo. Nhờ đơn giản mà đạt được hiệu quả, Bình Dương đã tạo được đột phá chiến lược, thực hiện bứt phá thành công và xác lập “kỳtích phát triển”: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục nhiều năm, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, nhảy vọt “đẳng cấp” phát triển, vươn lên mức GRDP/người thuộc nhóm cao nhất nước. Từ một tỉnh nghèo, Bình Dương đã tiến kịp và đang “vượt” các địa phương đi trước, thậm chí đi đầu cả nước tại nhiều phương diện chủ yếu.

Nhận diện khó khăn, thách thức

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề sâu, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đã nêu bật được nhiều vấn đề có tính chất bức xúc, cấp bách cần sớm được các cấp thẩm quyền quan tâm giải quyết; đồng thời cũng đề ra được những mục tiêu, giải pháp mang tính chiến lược, có tầm định hướng phát triển dài hạn. Các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý, phản biện của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đều trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khoa học. Các ý kiến đã làm sáng tỏ hơn, thông đạt hơn những vấn đề được trình bày, qua đó làm rõ ràng hơn những nhận định, định hướng và bổ sung thêm nhiều giải pháp nhằm giúp tỉnh Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Nội dung các tham luận tại hội thảo không chỉ là sự kiện mở đầu còn là tiền đề để Bình Dương phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức, biến “nguy” thành “cơ”; tiếp tục ổn định tình hình và quyết tâm thực hiện thành công khát vọng xây dựng Bình Dương sớm trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Từ những kết quả đạt được, Bình Dương tiếp tục không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để có những kết quả cao hơn, mới hơn, tiếp tục đóng góp cho Trung ương nhiều hơn nữa. Trong đó, cần khơi thông các “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nắm lấy trách nhiệm tiên phong, đi đầu trong phát triển thời gian tới. Qua đó, không chỉ là trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà hướng đến là trung tâm phát triển của cả nước.

Cùng với việc đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được, tỉnh cũng đã nhìn nhận rõ những mâu thuẫn, thách thức đặt ra ở giai đoạn tiếp theo. Điển hình như: Mâu thuẫn giữa tiềm năng lớn chưa được giải phóng toàn diện với một số thể chế, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; giữa yêu cầu phát triển với các nguồn lực có hạn cả về con người và vật chất; mâu thuẫn giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và tác động của đại dịch Covid-19 chưa lường hết được; thách thức giữa phát triển nhanh, bền vững với gia tăng khoảng cách giàu nghèo và biến đổi khí hậu; vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế cũng là bài toán thách thức của tỉnh trước sức ép cạnh tranh khu vực và quốc tế ngày càng gay gắt…

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương luôn vận động không ngừng, với tư duy và tầm nhìn đổi mới, nỗ lực vươn lên từng ngày, bám sát và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, gắn với quá trình phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng. Điều này thể hiện ở việc kiên trì các mục tiêu lâu dài, phù hợp với đặc điểm thực tiễn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa, góp phần vào thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bình Dương đã đi qua 1/4 thế kỷ với những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế – xã hội. Với nhận thức sâu sắc về cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Bình Dương hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm, động lực liên kết vùng và liên vùng, tiếp tục là hình mẫu địa phương tiên phong trong nỗ lực vượt qua bẫy thu nhập trung bình, phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, cùng với cả nước hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ.

Bình Dương phấn đấu thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi thăm và làm việc với tỉnh về xây dựng “hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển xanh, thông minh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hiện thực mục tiêu này chính là lời tri ân xứng đáng nhất cho những kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, cho quyết tâm của bao thế hệ lãnh đạo địa phương, cho niềm tin và sự chung lòng của cộng đồng doanh nghiệp, đáp đền sự hy sinh, đồng thuận của nhân dân tỉnh nhà cũng như cho những ai đã chọn Bình Dương làm ngôi nhà thứ hai trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Hội thảo lần này cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nhà quản lý trong và ngoài nước có những công trình nghiên cứu, bài viết với những góc nhìn đa chiều tham gia tổng kết thực tiễn phát triển của Bình Dương trong 25 năm qua; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và góp phần định hình cho con đường phát triển của Bình Dương trong giai đoạn mới. Có trên 700 nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu làm việc tại 4 chuyên đề. Trong đó có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có trình độ chuyên môn sâu thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, kinh tế, pháp luật, các nhân sĩ trí thức trong các giới, cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguồn: baobinhduong.vn