close-search

UBND tỉnh phối hợp Tổng công ty Becamex IDC tổ chức Hội thảo khoa học về định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đã đăng vào 11 Tháng 03, 2022

(BDO) Sáng 11-3, tại Trung tâm hành chính tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC đã tổ chức Hội thảo khoa học với phần trình bày của Viện Quy hoạch Miền Nam và các chuyên gia để định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Becamex IDC cùng lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.


Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã nghe các chuyên gia tham luận xung quanh các vấn đề quy hoạch như quy hoạch tỉnh Bình Dương trong bối cảnh phát triển vùng TP.HCM; Quy hoạch sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai tỉnh Bình Dương; phát triển kết nối bền vững và thành phố thông minh cho Bình Dương; những yêu cầu về nội dung, quy trình, tiến độ khi lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương theo Luật Quy hoạch.


GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM phát biểu tham luận tại hội thảo

Tham luận về quy hoạch tỉnh Bình Dương trong bối cảnh phát triển vùng TP.HCM, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam thuộc Bộ Xây dựng, đề xuất mô hình phát triển tập trung đa cực; cấu trúc đa trung tâm là nguyên tắc chủ đạo, trong đó các cực phát triển kết nối vùng đô thị trung tâm nhờ hệ thống giao thông gắn kết với TP.HCM. Tái cấu trúc các khu công nghiệp, hướng tới phát triển công nghệ cao gắn với việc tái đầu tư phát triển các khu đô thị chất lượng cao, định hướng thông minh; tập hợp và tăng mật độ các khu định cư phi chính thức, không cho phép phát triển mở rộng dàn trải…


Ông Trương Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam, Viện Chiến lược phát triển (Bộ kế hoạch và đầu tư) tham luận tại hội thảo

Tiếp cận dưới góc độ mô hình khu công nghiệp sinh thái, theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Bình Dương có hơn 60% cơ cấu GRDP là công nghiệp nên muốn bền vững thì quy hoạch phải chú ý đến chuyển đổi và thu hút mới. Cụ thể, phối hợp tận dụng chất thải, năng lượng tái tạo, tạo ra lợi ích môi trường, lợi ích xã hội, lợi ích kinh tế. Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài đã đề xuất về chính sách cốt lõi phát triển khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao sinh thái. Theo đó, quy hoạch và thiết kế khuôn viên khu công nghiệp phải phù hợp với cộng đồng xã hội có khả năng kết nối cơ sở hạ tầng xã hội bên trong và bên ngoài đô thị; có chính sách khuyến khích giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách thay thế các vật liệu độc hại, hấp thụ khí thải và xử lý các chất thải; có chính sách khuyến khích tái chế và tái sử dụng bên trong khu công nghiệp và kết nối bên ngoài khu công nghiệp;…


TS.Trịnh Tú Anh, Viện Trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý phát biểu tại hội thảo

Tham luận về vấn đề phát triển kết nối bền vững và thành phố thông minh cho Bình Dương, theo TS.Trịnh Tú Anh, Viện Trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý, Bình Dương cần hệ sinh thái kiểu mới trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực phát triển các lĩnh vực thế mạnh thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (các trường đại học quốc tế, các ngành có độ ưu tiên phục vụ địa phương); kết nối với chuyển đổi số (chuyển đổi số doanh nghiệp, xã hội, chính quyền điện tử, dịch vụ công cấp độ 4, tiện ích thành phố thông minh); kết nối đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái vườn ươm doanh nghiệp, Fablap, Techlap; phát triển bền vững với năng lượng xanh, năng lượng thông minh,…


Ông Phạm Ngọc Thuận phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Thuận,Tổng Giám đốc Becamex IDC, cho biết: “Quy hoạch phải mang tính khả thi tạo nguồn lực cho tỉnh phát triển. Trong từng giai đoạn, tỉnh đã triển khai quy hoạch và tạo đà phát triển, nêu ra các hướng chiến lược, tầm nhìn của các lãnh đạo từng thời kỳ với những bước triển khai để đạt được kết quả như hiện nay cũng như xu hướng phát triển của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới”. Ông yêu cầu đơn vị tư vấn cố gắng phát huy những thành quả tỉnh Bình Dương đã đạt được, quy hoạch phải đặt Bình Dương trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, mang tầm chiến lược tạo đột phá cho tương lai Bình Dương. Trong giai đoạn tới tỉnh cần trở thành Thành phố thông minh bằng các dự án cụ thể. Trước mục tiêu phát triển mới, từ 6 trụ cột lồng ghép với 37 nhiệm vụ Chính phủ đã phê duyệt cho Bình Dương, tỉnh muốn tiếp tục phát triển công nghiệp, phát triển cân bằng giữa công nghiệp và dịch vụ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu, tiếp tục phát triển trong tương lai.


Mai Hùng Dũng phát biểu kết luận tại hội thảo

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Mai Hùng Dũng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã đóng góp ý kiến trong hội thảo, ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch chiến lược tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến của các nhà khoa học và chuyên gia trong thời gian tới.

Nguồn: baobinhduong.vn