close-search

Là thành viên của Becamex IDC, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Becamex TDC đã khẳng định được uy tín trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng… và là đơn vị tiên phong tham gia vào đầu tư và xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Dương.