close-search

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị – Becamex UDJ được thành lập bởi các cổ đông và Tổng Công ty Becamex IDC. Lĩnh vực hoạt động chính của Becamex UDJ là đầu tư xây dựng các khu dân cư cao cấp, dịch vụ môi giới bất động sản, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các Khu Công nghiệp và Đô thị Tích hợp trong hệ sinh thái của Becamex.