close-search

Tập đoàn phát triển đô thị lớn nhất Nhật Bản. Tập đoàn Tokyu là đối tác chiến lược của Becamex về mô hình phát triển đô thị tiên tiến với giao thông công cộng, góp phần hoàn thiện chiến lược hệ sinh thái các Khu công nghiệp và đô thị tích hợp của chúng tôi.