close-search

Tuyển dụng

Không có vị trí nào đang được tuyển

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân tài năng, có chung niềm đam mê với các lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi. Trở thành một thành viên dưới ngôi nhà chung Becamex, bạn sẽ được phát triển trong môi trường làm việc hỗ trợ và linh hoạt, khuyến khích mỗi cá nhân tích cực xây dựng con đường sự nghiệp của riêng mình, trở thành nguồn lực quý giá và thiết yếu nhất của Becamex.